Friday, April 04, 2014

Волуменот на тишината

(хаику пукнатини)
*
Молчам. Молчиш ти.
Премногу долго трае
Станува тесно.
*
Притиска зборот.
Држи го силно да не
удри во ѕидот.
*
Ако го пуштиш
низ процеп, нема да се
врати истиот.
*
Чувај го внатре
се уште има место,
нека притиска.

1 comment:

Anonymous said...

Одлично.