Saturday, October 14, 2006

Полиглот


Полиглот
Пред да ме запрашаш мене,

запрашај се прво себе си.

Мојот молк звучи сосем исто

како и твоето премолчување.

Во гласно изговореното е разликата.

Ти сакаш да сокриеш,

а јас да не дознаеш.

Уморни сме одговарајќи

на прашањата без одговори.

Ти трагаш по речникот

на мојата тишина,

а јас знам да молчам

на 1000 различни јазици.

Твој сон. Мој сон
Твој сон. Мој сон
Јас сум ноќта

и ден е твојот пат.

Те испраќам в зори,

те очекувам во самрак,

а не се наши

ни ноќта ни денот,

сал нивниот краток допир

е нашата кратка средба,

нашиот треперлив миг,

кога се претопуваат

мојот сон, твојот сон -

и тогаш, во тој сон

еден со друг се имаме

а сепак....се немаме....

разбудени сонуваме...

Monday, October 02, 2006

Траекторија

ТраекторијаОд твоите зеници започнува
патеката на мојот трепет.
Преку моето рамено слизнува,
свртува по линијата на колкот
и го допира коленото.
Десното.
Зад себе остава врел траг
на треперлив копнеж
кој продира под кожата
и ја зоврива крвта.
Па продолжува понатаму.
До прагот на издржливоста.


Желби
Едно небо копнежи

со арома на соништа,

дегустација на имагинација.

Одкако го испив,

остана еден копнеж

како темен талог

на дното од небото.

Сосема доволно за

да стиснам нова желба.