Sunday, April 20, 2014

Срча


Забелешка во твојот нотес,
неразбирливо запишана
со кратенки и симболи.
Стаклени опсервации на зборот.
Прекршена рефлексија на интерпукцијата.
Апсолвирана недореченост.
Ракописот личи на мене.
Ги има моите црти,
мојот поглед и насмевка.
Контура на мисла
побегната од хартијата.
Ме бараш помеѓу страниците,
а еден добар дел од мене
сеуште е ... во пенкалото.

No comments: