Saturday, March 17, 2007

Без алиби

Без алибиСо мислите длабам

низ ѕидовите

на мојот сомнеж.

Ја ронам самоконтролата.

Правам тунел за бегство.

Осомичена од двоумењето,

виновна во намерата,

осудена заради воздржаноста.

Затворена во самата себе.

Зарем доживотно?!

Ми треба соучесник.

Кога веќе немам алиби.