Friday, April 04, 2014

Растојание

Не грижи се.
Нема да се оддалечиме,
сè додека сме блиски.
Растојанието повеќе
не се мери со чекори,
се мери со кликови.
На неколку клика од мене си,
два леви за да те видам
и еден десен
за да те сочувам.
Не мораме да зборуваме
за да разговараме.
Само се логираме.
И молкот има свој клик.
Оној, некликнатиот.

No comments: