Saturday, October 22, 2005

Дисперзија
Дисперзија

Во призмата на сомнежот
се прекрши копнежот
и ја разби страста
во отсјајот на суетата.
Се распраснаа зраците конфузност
низ ограничениот простор
на измамените емоции.

ПрепрекиПрепреки


Кога доаѓав кон тебе
издлабив тунел
низ планината горделивост,
препливав море предрасуди,
изградив мост од верба
над длабокиот сомнеж.
Сега фрлаш по мене зборови
како тешки камења,
ронеш солзи мориња,
ветувања - провалии.
Но, ништо нема да ме спречи
ниту да ми застане на патот,
дури и сега.....
кога заминувам од тебе!

Можеш

Можеш

Можеш да бидеш искра,
разгори ги мисливе.
Можеш да бидеш небо,
дај им крилја на желбите.
Можеш да бидеш виножито,
обои ја душава.
Можеш да бидеш ѕвезда
растреперена од копнеж.
Можеш да бидеш море
таинствена, длабока страст.
Можеш да бидеш љубов.
Можеш.