Friday, April 04, 2014

Сума сумарум
Далечината ја мериме со време
наместо со километри.
Три часа возење.
30 минути пешачење.
20 светлосни години од нас.

И работата ја мериме со време
како вложен труд.
Осум часа дневно,40 неделно.
Еден час прекувремено.
10 години работен стаж.

Пријателството исто така
почна да се мери со време.
Она слободното.
Имање/немање време за
Осум минути телефонски разговор.
Два часа кафе муабет.
Целовечерна забава.

Љубовта ја мериме со време
на вложени емоции.
Пет години поминати заедно.
Три години во брак.
Љубов изнајмена на час.

Создаваме калапи во кои
собираме парчиња време
и ги обликуваме.
Мерка за должина,
мерка за тежина,
мерка за делување,
мерка за чувствување,
мерка за постоење,
платежна валута.
Обид да се измери немерливото.
Да се потроши неистрошливото.
Временски тегови
за да го извагаме животот.
И да го платиме
својот дел од бескрајот.

No comments: