Monday, January 02, 2006

Трговец со зборови


Трговец со зборовиОбид да се заврши приказната.
Ефтино купен заплет
трансформиран вешто
во оригинална увертира
со моќта на маркетингот.
Внатрешен дијалог
препродаден скапо
во амбалажа на монолог
и етикетирано алтер его.
Лесно се манипулира
со вредноста на зборот
на берзата надмудрување.
Хартии од вредност
се бели листови
полни со зборови
а, празни мисли.
Спакувај ги убаво зборовите.
Мислата е деловен ризик.
Тргувај трговецу.