Friday, April 04, 2014

Висок напон
Кога правевме нов
распоред на ѕвездите,
останаа неколку вишок,
па ги сочував во фиока,
како резервни.
Се потрошија..
Една по една,
сите прегореа.
Лош спој сме,
иако не признаваме.
Наместо да се адаптираме,
ние остануваме
под висок напон
да го делиме
тоа што остана -
мракот.

No comments: