Friday, April 04, 2014

Прекувремено
Немам време за спиење,
па сонувам прекувремено.
Чекорам по минутите,
а часовите летаат.
Понекогаш нурнувам
во длабочината на мигот
и  добивам впечаток
дека времето запрело.
Па, мерам безвременост.
А, чувам копнеж
со изминат рок на траење.
Сосем нов, неупотребуван.
Го барам изгубеното време.
Ќе го најдам навреме.

No comments: