Friday, April 04, 2014

хаику безредија

зошто 5-7-5 кога може и 7-5-7?


Копнеж и вотка со мраз,
љубов во сите
агрегатни состојби.
*
Хартија и моливче,
решетки за тој
недисциплиниран збор.
*
Ќе ти направам супа
од хумор солен,
настина насмевката.

No comments: