Friday, April 04, 2014

Помеѓу нас
Оваа тула не ја давам.
Ја гребам и ти фрлам прашина в очи.
Само така можеш да ја добиеш,
зрнце по зрнце.
Велат, од земја сме создадени
и во земја ќе се претвориме.
Тули ќе станеме и
светови ќе изградиме,
па ќе ги заградиме.
Оваа е моја тула.
Не ја давам.
Ја извадив од ѕидот
помеѓу мојот и твојот свет.

No comments: