Friday, April 04, 2014

човек на човека му е Ганди
Промените во светот започнуваат
со промените во нас.
Толку го променивме светот,
што не личиме на себе повеќе.
Зарем не се умори?
Ајде, да одмориме малку.
Да бидеме денес
исти како порано.
Непроменети
Гушни ме како некогаш.
Утре, пак ќе го менуваме светот

No comments: