Friday, April 04, 2014

Двојна негација

Едноставно е.
Како сврзник.
Може да поврзе се.
Проширени толкувања
со сомнителни убедувања.
Или да раздели
сложени емоции
на прости потреби.
Немој да негираш.
Граматички е некоректно.
Иако сосем точно.
Лизга како кајрон
на рекламен билборд.
Чини повеќе отколку што вреди.

No comments: