Friday, April 04, 2014

Празни зборови

Ја поправаме комуникацијата
како да лепиме парченца
од скршена вазна.
Споредуваме агли
и ги вклопуваме,
внимавајќи да не се расечиме.
Лепиме а знаеме
дека ќе пропушта вода.
Лепиме, за да биди празна.
Сепак лепиме.
Колку празнина собира
во една лепена вазна?

No comments: