Tuesday, April 12, 2016

Волуменот на тишината No2 (молчеливо хаику)

                                                                       
Ти зборуваш и
зборуваш и зборуваш 
ме обвинуваш.
*** 
Зошто јас молчам 
прашуваш со осуда, 
зошто јас молчам?! 
***
А јас одбирам 
да премолчам дека знам 
кога ме лажеш. 
***
И ти зборуваш 
зборуваш и зборуваш, 
зборови бараш. 
***
Имам впечаток- 
молкот ти е потежок 
од гласна лага. 
***
Ако сакаме 
да бидеме искрени, 
нема безгрешни. 
***
Зборуваш за грев... 
Мој е молчењето, 
твој зборувањето!

No comments: